Visszaküldési politika

TERMÉKRE VONATKOZÓ HIBAFELELŐSSÉG ÉS FOGYASZTÓKNAK

  • Az ÁSZF jelen 11. pontjában foglaltak kizárólag az Eladó és a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő között adásvételi szerződés megkötésével létrejött jogviszonyokra vonatkoznak, amelyekre a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény irányadó. és a fogyasztóvédelmi törvény.
  • Az Eladó felel a Vevő által az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk azon hibáiért, amelyek az ÁSZF 11.3 pontja szerinti jótállási idő alatt a megvásárolt árut a Vevő általi átvételt követően mutatják (hiba). Az eladó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek miatt az áru ára csökkent. Az Eladó azonban köteles gondoskodni arról, hogy a Vevőnek lehetősége legyen a Megrendelés teljesítése során tudomást szerezni az áru hibáiról. Az ÁSZF jelen 11. pontja értelmében az áru hibás, ha a Vevő általi átvétel időpontjában nem rendelkezik a szokásos tulajdonságokkal, minőséggel és az áru jellegének megfelelően nem használható. Hibásnak minősül az is, ha az Elektronikus kereskedelemben vásárolt áruk olyan tulajdonsága nem létezik, amelyet ezen áruk típusára és korára tekintettel általában feltételeznek, és amelynek következtében az áru használhatósága jelentősen megnő. csökkent. Az E-shopban vásárolt áru nem tekinthető hibásnak (ha hibás), ha az áru fajtája tekintetében megalapozottan feltételezhető, hogy az áru tulajdonságai a garanciális időszak alatt nem tarthatók meg.
  • Az E-shopban vásárolt árukra a jótállási idő huszonnégy hónap. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az árut a Vevő átvette.
  • A Vevő a vásárlás igazolásaként jótállási jegyként szolgál, amely a Vevő által a Vételár fizetésének és az áru kiszállításának módjától függően ( a ) számla vagy ( b ) készpénzes fizetés átvételét igazoló bizonylat lesz. . Ez azonban nem érinti a Vevő azon jogát, hogy az Eladótól jótállási jegy formájában írásban jótállást kérjen.
  • Az Eladó nem vállal felelősséget az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk azon hibáiért, amelyek az árun jelentkeznek, vagy a jótállási idő lejárta után keletkeznek.
  • A Vevő köteles az Elektronikus Áruházban vásárolt árut az Eladó által az áruhoz kapcsolódó Dokumentumokban meghatározott módon felhasználni és megsemmisíteni. Az Eladó nem vállal felelősséget az E-shopban vásárolt áruk olyan hibáiért, amelyek ( a ) az árunak az általa meghatározott beszerelési és/vagy árukezelési módokkal ellentétes beszereléséből és/vagy kezeléséből erednek. az Eladó az árudokumentumokban, vagy ( b ) az áruval való visszaélés, / vagy az e-shopban vásárolt áruk nem megfelelő karbantartása.
  • A reklamáció feltételeire (az áru hibáira vonatkozó felelősségi igények) a www.sinksandtaps.sk oldalon közzétett reklamációs eljárás rendelkezései az irányadók. Az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk hibáiért való felelősségéből eredő jogok, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, elévülnek, ha azt a jótállási idő alatt nem a Reklamációs Eljárásban meghatározott módon gyakorolták.
  • A Vevő felelősséggel tartozik az e-shopban vásárolt áruk olyan kezeléséből eredő áru értékcsökkenéséért, amely meghaladja az áru tulajdonságainak, funkcionalitásának, minőségének megállapításához szükséges kezelést, vagy ellentétes a módszerekkel. az áruk beszereléséről, kezeléséről, használatáról és karbantartásáról.

Az ÁSZF teljes szövegéért kattintson ide

Bevásárlókosár (0)

Kosár