Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely az eladó jogait és kötelezettségeit szabályozza, amely társaság Mosogatók és csapok val vel. r. ról ről és a vásárlók az e-kereskedelem útján történő adásvételi szerződések megkötésekor.

DEFINÍCIÓK

Hacsak az Általános Szerződési Feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, az Általános Szerződési Feltételekben használt nagybetűvel kezdődő szavak, kifejezések és/vagy több szóból álló teljes halmaz (kifejezések) az Általános Szerződési Feltételek jelen részében meghatározott jelentéssel bírnak. és Feltételek (DEFINÍCIÓK) és/vagy a szöveget megelőző szó, szavak, szókészletek, mondatok vagy mondatrészek által adott jelentésük, egyes zárójelben () tartalmazza a megfelelő kifejezést, amely a többitől elválasztva nagybetűvel kezdődik. a szöveget idézőjelbe kell tenni, és a „továbbiakban” üzleti feltételek kifejezés jelzi. Az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek alapján:

Bankszámla : az Eladó Tatra banka as-ban vezetett bankszámlája, bankszámlaszám (IBAN): SK6111000000002942086521

Az áru ára az Elektronikus Áruházban megjelenített egyedi áruk EUR-ban kifejezett ára, beleértve az ÁFA-t és egyéb adókat is, az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően;

Az áruk teljes ára a Vételárat jelenti ( i ) az elektronikus kereskedelemben vásárolt áruk kiszállítási díjaival és ( ii ) a pénzeszközök feldolgozásának és átvételének díjaival együtt;

Szállítólevél : olyan okirat, amely igazolja, hogy a Vevő a megvásárolt árut az Eladótól vagy a Szállítótól átvette;

Az árukkal kapcsolatos dokumentumok olyan dokumentumok, amelyek ( i ) az e-kereskedelemben vásárolt árukra vonatkoznak, különös tekintettel az áruk használati utasítására, az áruk karbantartására és beszerelésére vonatkozó utasításokra és egyebekre, és ( ii )) kiszolgálni a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevőt, különös tekintettel az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségére, az adásvételi szerződéstől és az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeire, időtartamára és rendjére vonatkozó utasításokra. a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti elállási nyilatkozat;

Szállító : szállítási és kézbesítési szolgáltatásokat nyújtó személy, akit az Eladó a megvásárolt árunak az Elektronikus Boltban történő Vevő részére történő kiszállítása során vesz igénybe;

Az áfa az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében általános forgalmi adót jelent;

Elektronikus bolt : az Eladó által üzemeltetett, a www.sinksandtaps.sk második szintű internetes domainen elhelyezett elektronikus bolt (e-shop);

Vevőnek minősül az a természetes személy (nem vállalkozó), aki a fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztónak minősül, illetve az a természetes vagy jogi személy, aki a Kereskedelmi Törvénykönyv szerint vállalkozó, aki az Eladóval adásvételi szerződést kötött. ezen ÁSZF;

Vételár a Vevő által az Elektronikus Áruházban vásárolt és az Eladó által visszaigazolt Megrendelésben meghatározott áru tulajdonjogának átruházásáért a jelen ÁSZF szerint az áru Árának megfelelő fizetést jelent;

Adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződést jelenti, amelynek tárgya a Megrendelésben meghatározott áru tulajdonjogának átruházása, amely megerősíti a jelen ÁSZF rendelkezései, valamint a Kereskedelmi törvénykönyv vonatkozó rendelkezései hatálya alá tartozó adásvételi szerződést. azokban az esetekben, amikor a vevő a Kereskedelmi Törvénykönyv és a Ptk. rendelkezései értelmében vállalkozó, abban az esetben, ha a Vevő a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztói jogállással rendelkező személy;

A rendelet az Európai Parlament és a Tanács 27-i (EU) 2016/679 rendeletét jelenti 2016. április az egyének védelméről a személyes adatok kezelése tekintetében és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

Megrendelés : az Igénylő által a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon az Elektronikus Kereskedelmi rendszerben létrehozott árumegrendelés;

A Ptk . sz. szlovák törvényt jelenti. 40/1964 Coll. módosított Ptk.;

Kereskedelmi törvénykönyv jelentése szlovák törvény 1. sz. 513/1991 Coll. módosított kereskedelmi törvénykönyv;

Megrendelés visszaigazolása : az ÁSZF 4.4. pontjában meghatározott kifejezés;

Az üzlet az Eladó telephelyét jelenti, amelynek bejegyzett székhelye: Malokrasňanská, 831 54 Bratislava, a vonatkozó általánosan kötelező jogi előírásoknak megfelelően bejegyzett;

Az eladó a mosogatókat és csapokat jelenti val vel. r. o, székhelye: Malokrasňanská, 831 54 Bratislava, Szlovák Köztársaság, IČO: 53122500, DIČ: 2121272186, IČ DPH: SK2121272186, bejegyezve a Kerületi Bíróság által vezetett Cégjegyzékbe, Bratislava I, iratszám: Sroslavi I. szakasz. 145939 / B;

Visszaküldési politika az általánosan kötelező érvényű jogszabályok alapján az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk hibáinak érvényesítésének meghatározott módszertani eljárási rendjét jelenti a Fogyasztóvédelmi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vevő, valamint az Eladónak az Eladónak az Eladó termékértékesítési kötelezettségéből eredő kötelezettségei alapján. az Elektronikus Áruházban értékesített áruk hibája jelen ÁSZF;

Alternatív vitarendezési szervezet: az ÁSZF 20.2. pontja alapján listára felvett, az alternatív vitarendezésről szóló törvény szerint alternatív vitarendezésre jogosult szervezet;

Tartós adathordozó : olyan eszköz, amely lehetővé teszi a Vevő vagy az Eladó számára, hogy a neki címzett információkat olyan módon tárolja, amely lehetővé teszi azok jövőbeni felhasználását az információ céljának megfelelő ideig, és amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását, különösen papír, e-mail, USB kulcs, CD, DVD, memóriakártya, számítógép merevlemeze;

ÁSZF vagy Általános Szerződési Feltételek jelen Általános Szerződési Feltételek;

Az alternatív vitarendezési törvény a szlovák törvény 1. sz. 391/2015. az alternatív vitarendezésről és egyes törvények módosításáról, a módosításokkal;

Az általános forgalmi adóról szóló törvény a szlovák törvény 2. sz. 222/2004 Coll. módosított forgalmi adóról;

A személyes adatok védelméről szóló törvény a szlovák törvényt jelenti. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról a módosításokkal;

A fogyasztóvédelmi törvény a szlovák törvényt jelenti. 250/2007 Coll. számú törvény módosításáról a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról. 372/1990 Coll. a módosított szabálysértésekről;

Az áruk adásvétele során a fogyasztóvédelemről szóló törvény a szlovák törvény 1. sz. 102/2014. a fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról, a módosításokkal;

Érdekelt személy az Elektronikus áruházban áru vásárlása iránt érdeklődő személy, aki még nem kötött az Eladóval az ÁSZF szerinti adásvételi szerződést.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
 • Az eladó az E-shop üzemeltetője, amely elsősorban konyhai termékek, például mosogatók és csaptelepek, valamint kőből és műszaki kőből készült munkalapok értékesítésére koncentrál.
 • Az e-kereskedelmi rendszer lehetővé teszi a Jelentkezők és más személyek (i ) megtekintheti az E-kereskedelmi weboldalon közzétett árukat, és a közzétett információk keretein belül megismerheti a közzétett áruk jellemzőit; a (ii ) az E-kereskedelmi ajánlatból kiválasztott áru vásárlása iránti érdeklődés esetén Adásvételi Szerződést köt az Eladóval a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.
 • Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Elektronikus Kereskedelemben értékesített áru megfeleljen az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által meghatározott alapvető minőségi követelményeknek, valamint megfeleljen az egyes árucikkekre az Elektronikus kereskedelemben meghatározott megnevezéseknek és tulajdonságoknak.
 • Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Eladóra vonatkozó naprakész adatok az elérhetőségeivel együtt a Kbt. 3. § bek. 1 levél egy levél b) a písm. c) pontja szerint a fogyasztóvédelemről az áruforgalom során.
 • A jelen ÁSZF rendelkezései szabályozzák ( i ) a Fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztói jogállással rendelkező Vevő által az Elektronikus áruházban történő áruvásárlást, valamint ( ii ) az Elektronikus áruházban történő áruvásárlást. a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti vállalkozó Vásárló által.
 1. REGISZTRÁCIÓ AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI RENDSZERBEN
 • Az E-shopban történő ismételt vásárlás lehetőségének biztosítása érdekében személyes adatok, az E-shopban teljesített megrendelések nyilvántartása, illetve az Eladó reklám- és versenytevékenységében való részvétel nélkül történő ismételt vásárlásának biztosítása érdekében minden személy számára megadják a lehetőséget személyes adatainak regisztrálására az E-shop rendszer regisztrációs részében.
 • A személyes adatok regisztrációja az E-shopban történő áruellenőrzés, valamint a Megrendelés elkészítése során bármikor elvégezhető. A regisztrációt végző személy köteles a regisztrációs űrlapon megadni az Eladó által kért valamennyi adatot.
 • A regisztráló köteles a regisztráció során a regisztrációs adatlapon feltüntetni a regisztrált személy helyes, teljes és valós adatait (e kötelezettség elmulasztását a regisztráló hátrányára értelmezzük).
 • Ha a regisztrált személy ( a ) természetes személy, aki a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztó, akkor az elektronikus kereskedelem rendszerébe történő regisztrációkor meg kell adni a következőt: név, vezetéknév, születési idő, állandó lakcím. , az Elektronikus kereskedelemben vásárolt áruk szállítási címe és telefonos és/vagy egyéb elérhetőségei; ( b) a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti vállalkozónak minősülő természetes személy az elektronikus kereskedelem rendszerébe történő regisztrációkor köteles a következőket feltüntetni: név, vezetéknév, cégnév, születési idő, telephely, személyi igazolvány száma. (személyazonosító jel), áfaszám (adóazonosító jel) , áfaazonosító (áfa-azonosító szám) abban az esetben, ha a regisztrált személy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint áfa-alany, a helyének címe. az Elektronikus kereskedelemben és telefonon és/vagy egyéb elérhetőségen vásárolt áruk kiszállítása; a (c) a Kereskedelmi Törvénykönyv szerint vállalkozónak minősülő jogi személy köteles elhelyezni: cégnevet, székhelyet, azonosítószámot (a személy azonosító jelét), áfaszámot (adóazonosító jelet), áfaazonosító számot (azonosító számot). adózó általános forgalmi adója) abban az esetben, ha a regisztrált személy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint áfa-alany, az Elektronikus kereskedelemben vásárolt áruk szállítási helyének címét és telefonos és/vagy egyéb elérhetőségét.
 • Az Elektronikus Kereskedelmi Rendszerben regisztrációt végző személy az ÁSZF 2.4. pontjában meghatározott mértékű személyes adatokon túl köteles megadni legfeljebb 25 karakterből álló felhasználónevét és legfeljebb 35 karakterből álló alfanumerikus belépési jelszavát ( a továbbiakban együttesen ” Bejelentkezési adatok „). A személy E-kereskedelmi rendszerben történő regisztrációja nem feltétele a Megrendelés sikeres teljesítésének, az E-kereskedelmi rendszerbe történő regisztráció önkéntes. Az Elektronikus Kereskedelmi Rendszerben regisztráló személy köteles tartózkodni az olyan Bejelentkezési adatok megadásától, amelyek becsmérlőek, sértőek vagy faj, nemzet vagy meggyőződés megsértéséhez vezethetnek. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy töröljön minden olyan regisztrációt az e-kereskedelmi rendszerben, amelyben az előző mondatban foglalt kötelezettségek egyértelmű megsértése történt.
 • A regisztrációs űrlap tartalmazza a hozzájárulás megadását is a személyes adatok kezeléséhez a Rendeletnek és a Személyes Adatvédelmi Törvénynek megfelelően. A személyes adatok kezeléséről és védelméről bővebb tájékoztatást az ÁSZF 18. pontja tartalmaz. A regisztrált személynek a regisztrációs lapon eredetileg feltüntetett adataiban bekövetkezett változás esetén a regisztrált személy köteles ezeket az adatokat legkésőbb a Megrendelés elkészítésekor a regisztrált személy adatainak változását követő időben frissíteni. A regisztrált személyre vonatkozó adatok teljessége és pontossága szükséges az áruk Eladó általi megfelelő és időben történő kiszállításához.
 1. ÁRURENDELÉS LÉTREHOZÁSA
 • Az Elektronikus kereskedelemben az Eladó az eladott árukkal kapcsolatban különösen ( i ) közzéteszi az áru főbb jellemzőinek leírását; ( ii ) az áru áfát tartalmazó vételára az áruk áfát tartalmazó egységárával együtt; és ( iii ) a szállítási költségek és egyéb díjak összege.
 • Az árukat az Elektronikus Shopban típusuk szerint egyedi kategóriákba soroljuk. Az E-shopban lehetőség van az áruk megtekintésére és az áruval kapcsolatos információk megismerésére, valamint az áruk E-shopban való elérhetőségére és megjelenésének várható időpontjaira. Az Elektronikus Áruházban minden, a Megrendelés létrehozásához szükséges információ elérhetővé válik az Érdeklődő számára.
 • A megrendelés az E-kereskedelmi rendszerben az alábbiak szerint jön létre:
 • A jelentkező az Elektronikus Áruházban közzétett áruk közül válogat.
 • Az érdeklődők az Elektronikus Kereskedelemben közzétett áruktól való elálláskor a levél szerinti adatokon túlmenően Az ÁSZF jelen pontja f) pontjában az áru esetleges hibáira vonatkozó tájékoztatás, amelyre az áru árát csökkentették.
 • A Pályázó a Megrendelésben köteles feltüntetni a személyére vonatkozó adatokat az Eladótól az ÁSZF szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához szükséges mértékben. Ha a Kérelmező ( i ) természetes személy (nem vállalkozó), a Megrendelésben fel kell tüntetni: vezeték- és vezetéknév, születési idő, állandó lakcím, az Elektronikus kereskedelemben vásárolt áruk szállítási helyének címe, telefonszám, ill. / vagy egyéb kapcsolatfelvétel; ( ii) a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti vállalkozó természetes személy a Megrendelésben feltünteti: keresztnév, vezetéknév, születési idő, telephely, személyi azonosító szám (személyazonosító szám), adószám (adóazonosító jel), adószám. (ÁFA azonosító szám) ) abban az esetben, ha a regisztrált személy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint áfa-alany, az Elektronikus kereskedelemben vásárolt áruk szállítási helyének címe telefonon és/vagy egyéb elérhetőségen. ; a (iii) a Kereskedelmi Törvénykönyv szerint vállalkozó jogi személy a Megrendelésben feltünteti: cégnevet, székhelyet, azonosító számot (személyazonosító jelet), áfaszámot (adóazonosító jelet), áfaszámot (áfa-alany azonosító). szám), ha a regisztrált személy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint áfa-alany lesz, az Elektronikus Boltban telefonon és/vagy egyéb elérhetőségen vásárolt áruk szállítási helyének címe. Ha a Pályázó a Megrendelés elkészítése előtt regisztrált az E-Commerce rendszerben, és a Megrendelés elkészítésekor a Jelölt az E-Commerce rendszerben regisztrálásra kerül, akkor a Jelölt fenti személyes adatai automatikusan kitöltésre kerülnek.
 • A Pályázó nyilatkozik arról, hogy a Megrendelés elküldése előtt az ÁSZF tartalmát megismerte, az ÁSZF tartalmát megértette, azokkal feltétel nélkül egyetért, és tisztában van az ÁSZF alapján a szerződés megkötése esetén felmerülő jogokkal és kötelezettségekkel. Adásvételi szerződés.
 • A Megrendelés elküldését megelőzően az érdeklődő részére adatszolgáltatás a Kbt. 3. § bek. 1 levél egy levél e) betű o) és betű p) pontja alapján az áru értékesítése során.
 • A megrendelés az Eladó részére történő elküldéssel teljesítettnek minősül. A rendelést az Eladó az E-shop rendszerében a „Megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel” szöveggel megjelölt gomb megnyomását követően tiltja le.
 • A Megrendelés megalkotásakor az Érdekelt minden információról értesítést kap a Ptk. 3. § törvény a fogyasztóvédelemről az áruk értékesítésében. A Megrendelés megalkotásának teljes folyamata során a Jelöltnek lehetősége van az ÁSZF tartalmát megismerni.
 • A Megrendelés elküldése az Eladónak címzett adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat. Az Elektronikus Áruházban történő áruvásárlás minden esetben az áru teljes árának a Megrendelésben kiválasztott módok valamelyikén, jelen ÁSZF szerinti fizetési kötelezettségével jár. A megrendelés a Vevőre nézve kötelező érvényű, ha azt az Eladó nem utasítja el.
 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 • A Megrendelés kézbesítését követően az Eladó ellenőrzi az Igénylő által a Megrendelésben megadott adatok pontosságát. Az Eladó jogosult a beérkezett Megrendelést visszaigazolni vagy elutasítani .
 • Az Eladó visszautasítja a Megrendelést, amely nyilvánvalóan téves adatokat tartalmaz az Igénylő személyéről és/vagy az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk szállítási helyéről. Abban az esetben, ha az Eladónak megalapozott kétségei vannak a Jelölt által a Megrendelésben megadott adatok pontosságával kapcsolatban, az Eladó jogosult, de nem köteles felvenni a kapcsolatot a Jelölttel a megadott telefonszámon, a pontatlanságok kiküszöbölése érdekében. Rend vagy kétségek rendben.
 • Az Eladó akkor is visszautasítja a Megrendelést, ha az Eladó és/vagy azon személyek részéről, akiknek a szolgáltatásait az Eladó az ÁSZF-ből eredő kötelezettségei teljesítése során igénybe veszi, az árut a meghatározott mennyiségben és feltételekben nem lehet kiszállítani. a Rendben, függetlenül az ilyen tények okától.
 • Az Eladó a Megrendelést visszaigazolja, ha a Megrendelés nem tartalmazott nyilvánvalóan téves adatokat az Igénylő személyéről és/vagy az áru szállítási helyéről, és nem áll fenn olyan tény, amely kizárná az árunak a pontban meghatározott mennyiségben és feltételekkel történő szállítását. a megrendelés. A Megrendelés visszaigazolása az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat elfogadása . Az adásvételi szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásának napján tekinthető megkötöttnek. Az adásvételi szerződés megkötésével az Érdekelt a Vevővé válik . Az Eladó a Megrendelés visszaigazolásáról írásban, a Megrendelésben megadott e-mail kézbesítési címre küldött elektronikus üzenetben (e-mail) értesíti. Az Eladó a Megrendelés-visszaigazolásban feltünteti a termékre vonatkozó információkat, a termékek számát, az áru árát, az áru összárát (a továbbiakban: „ Megrendelés visszaigazolása ”). A Megrendelés visszaigazolásáról szóló értesítést mindig a tartós adathordozón rögzítjük.
 • Az adásvételi szerződés megkötésével az Eladó és a Vevő között jogviszony jön létrea ) az ÁSZF, a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi törvény, a Fogyasztóvédelmi Törvény rendelkezései az áruértékesítésben, valamint egyéb vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok rendelkezései, abban az esetben, ha a Vevő fogyasztó; a (b ) az ÁSZF, a Kereskedelmi Szabályzat és egyéb vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok rendelkezései, abban az esetben, ha a Vevő vállalkozó.
 1. VÉTELÁR
 • Az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk vételára megegyezik a Megrendelés visszaigazolásában szereplő áruk Árával. A vételár az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint minden esetben ÁFA-val, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint egyéb adókkal együtt kerül feltüntetésre.
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy ( a ) a megrendelt áruk kiszállítási díja a Vevő által leszállított szállítási módtól függően hozzáadódik a Vételárhoz, és ( b ) a Vételár feldolgozásának és fizetésének elfogadásának díja a kiválasztott vételártól függően. a Vevő által.
 • A Vételár összege csak az Eladó és a Vevő között tartós fuvarozón rögzített megállapodás alapján módosítható.
 1. KÜLÖNLEGES DÍJAK
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk kiszállítása díjköteles, kivéve az áru Vásárló általi személyes átvétele esetén.
 • A Szlovák Köztársaság területén történő áruszállítás díját meghatározzák (a ) fix összegű EUR abban az esetben, ha a Szállító a Slovenská pošta, as gazdasági társaság, amelynek székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Szlovák Köztársaság, cégazonosító szám: 36 631 124 (a továbbiakban: hogy a „Slovenská pošta ‘); vagy (b ) EUR fix összeg abban az esetben, ha a Szállító nem a Slovenská pošta (az Elektronikus kereskedelemben vásárolt árut az Eladó által kiválasztott futárral szállító szállítmányozó cég). Az áruk kiszállításának díja hozzáadódik a Vételárhoz, és az Áru Teljes Árának részét képezi.
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vételár összegének megfelelő pénzösszeg készpénzben történő átvétele és a Vételár kifizetésének Szállító általi lebonyolítása, az áruk Szállítóhoz történő átadása esetén fix EUR összegű díj kerül felszámításra. A Vételár összegének megfelelő pénzeszközök készpénzben történő átvételének és a Vételár kifizetésének a Feladó általi feldolgozásának díja hozzáadódik a Vételárhoz, és az Áru Teljes Árának részét képezi.
 1. AZ ÁRUK TELJESÁRÁNAK FIZETÉSE
 • A vásárló az áru teljes árát jelen ÁSZF szerint köteles megfizetni. A Vevő köteles az áru teljes árát a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a megvásárolt árunak a Vevő részére történő átadásakor megfizetni, a Vevő által választott szállítási módtól és a szállítás módjától függően. a teljes ár megfizetése.
 • A vevő az áru teljes árát fizetheti (a ) készpénz nélküli pénzátutalás a Bankszámlára internetes banki szolgáltatásokon keresztül, (b ) fizetési átjárón keresztül hitel- vagy betéti kártyával, (c ) készpénzben, amikor a megvásárolt árut átadják a Szállítónak, vagy (d) a megvásárolt áru üzletben történő személyes átvételekor készpénzben, míg az áru teljes árának fizetési módját a Vevő a Megrendelés elkészítésekor választja meg.
 • Abban az esetben, ha a Vevő az Áru Teljes Árának fizetési módját a 7.2. az ÁSZF a) pontja értelmében az Eladó a Megrendelés-visszaigazolással együtt megküldi a Vevőnek az áru teljes áráról rögzített fizetési alapot is, amely előlegszámla.
 • Az áru teljes ára kifizetettnek ( a ) az áru Teljes árának a Bankszámlán történő jóváírása pillanatában minősül, ha a Vevő a 7.2. pont szerinti fizetési módot választotta. a) a písm. b) ÁSZF; ( b ) az Áru Teljes Árának Szállító általi kézhezvételének időpontja az Áru Vevőhöz történő átadásakor, abban az esetben, ha a Vevő a 7.2. pont szerinti fizetési módot választotta. c) ÁSZF; vagy ( c ) az áru Teljes Árának átvételekor az Eladó által meghatalmazott személy által az Áruházban, abban az esetben, ha a Vevő a 7.2. pont szerinti fizetési módot választotta. d) ÁSZF.
 • A vásárolt árura vonatkozó adóbizonylatot a vásárolt áruval együtt szállítjuk ki a Vevőnek, és tartós szállítóeszközön szállítjuk ki. A Vevő által a Vételár fizetésének és az áru kiszállításának módjától függően az adóbizonylat ( a ) számla vagy ( b ) készpénzes fizetés átvételét igazoló bizonylat.
 1. ÁRUKELLÁTÁS
 • Az Elektronikus kereskedelemben értékesített árukat az Eladó kizárólag a Szlovák Köztársaság területén szállítja. Az Európai Unió másik tagállamában, például Szlovákiában székhellyel, telephellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkező Vevő az Elektronikus Áruházban vásárolt árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül veheti át. a bolt.
 • Az Eladó a Vevő által megvásárolt árut a Vevő által a Megrendelés elkészítésekor választott módon szállítja ki, míg a Vevő a megvásárolt áruk szállításának alábbi módjai közül választhat (a ) szállítás a Szállítón keresztül – Slovenská pošta; (b ) szállítás a Szállítón keresztül, amely egy fuvarozó cég (a Slovenská pošta kivételével) a Vevő által az áru átadási helyének megfelelő címére történő szállítással; (c ) a megvásárolt áruk személyes átvétele az Áruházban. A Szállítón keresztül kiszállított árut az Eladó köteles a Szállítónak átadni a Vevőnek történő kézbesítés céljából, mindig funkcionálisan megfelelő csomagolóanyagba csomagolva, hogy az áruszállítás és a normál kezelés során ne sérüljön meg az áru, és az áru biztonsága és minősége az árukat nem érinti, így az áru védve van a nemkívánatos külső hatásoktól. A szokásos árukezelés azt jelenti, hogy az árut ne tegyük ki túlzott időjárási viszonyoknak (különösen esőnek, hónak, túlzott páratartalomnak, magas hőmérsékletnek és fagynak), és az árut úgy kezeljük, hogy az ne sértse meg a szállított áru csomagolóanyagának épségét. .
 • Amennyiben a Vevő a 8.2. pont szerinti áruszállítási módot választotta. a) vagy levél b) pontja szerint az Eladó a Vevő által megvásárolt árut legkésőbb az áru teljes árának ( a ) kifizetését követő 21 munkanapon belül elküldi, ha a Vevő a teljes ár fizetési módját választotta. ponthoz a 7.2. egy levél b) pontja szerinti ÁSZF vagy ( b ) Megrendelés visszaigazoló Értesítés megküldése, ha a Vevő az áru teljes árának fizetési módját a 7.2. pont szerint választotta. c) ÁSZF.
 • Amennyiben a Vevő a 8.2. pont szerinti áruszállítási módot választotta. c) ÁSZF, Eladó a megvásárolt árut a Megrendelés visszaigazoló Értesítés elküldését követő munkanapon az Üzletben előkészíti Vevő részére történő kiszállításra.
 • Ha a Vevő a Megrendelés feladásakor és az adásvételi szerződés megkötésekor az E-shopban vásárolt árut ideiglenesen nem elérhetőként megjelölve, és az áru várható szállítási ideje meghaladja a Megrendelés visszaigazolásának elküldésétől számított harminc naptári napot, az Eladó értesíti a Vevőt, és a Vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ha a Vevő nem áll el az adásvételi szerződéstől, az Eladó a megvásárolt árut indokolatlan késedelem nélkül átadja a Vevőnek, miután az áru az Elektronikus Áruházban elérhetővé válik.
 • A Vevő köteles a megvásárolt árut a Megrendelésben az áru szállítási címeként feltüntetett helyen átvenni.
 • Az árut akkor kell átvettnek tekinteni, amikor (a ) átvétel a Szállítótól , ahol (i ) ha a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő által megrendelt árut egy Megrendelésben külön szállítják, az árut az utoljára leszállított áru átvételének pillanatában kell átvettnek tekinteni. ; (ii ) ha a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő által megrendelt, több részből vagy darabból álló árut az utolsó alkatrész vagy az utolsó átvétel pillanatában átvettnek kell tekinteni. darab; (iii ) ha a Vevő által megrendelt árut, amelyet a Fogyasztóvédelmi Törvénynek megfelelően meghatározott időn belül ismételten kézbesítenek a fogyasztónak, az árut az első kiszállított áru átvételének pillanatában átvettnek kell tekinteni; (b ) átvétel a Slovenská pošta megfelelő fiókjában , ahol (i ) ha a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő által megrendelt árut egy Megrendelésben külön szállítják, az árut az utoljára leszállított áru átvételének pillanatában kell átvettnek tekinteni. ; (ii ) ha a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő által megrendelt, több részből vagy darabból álló árut az utolsó alkatrész vagy az utolsó átvétel pillanatában átvettnek kell tekinteni. darab; (iii ) ha az árut a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő megrendelésére, meghatározott időtartamon belül ismételten kézbesíti, az árut az első kiszállított áru átvételének pillanatában átvettnek kell tekinteni; vagy (c ) személyes átvétel az üzletben . A Vevő az áru átvételét/átvételét a Szállítólevélen vagy az áru átvételét/átvételét igazoló egyéb okiraton a saját kezű aláírásával a nevében eljárni jogosult személy aláírásával igazolja.
 • Ha a Vevő az árut az adásvételi szerződéstől való előzetes elállás nélkül nem veszi át, vagy az áru átvételét megtagadja, az ezzel okozott kárért az Eladóval szemben teljes felelősséggel tartozik.
 • Az Eladó az áruhoz kapcsolódó Dokumentumokat az áruval együtt kézbesíti. Ha az áruhoz kapcsolódó Dokumentumok nem képezték részét annak a csomagnak, amelyben az Elektronikus Áruházban vásárolt Árut a Vevő részére kézbesítették, az Eladó köteles az áruhoz kapcsolódó dokumentumokat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb tizenkét napon belül megküldeni. naptári hónap az áru Vevő általi átvételétől számítva.
 1. ÁRUK ELLENŐRZÉSE ÁRUK ÁTSZÁLLÍTÁSÁN
 • Az Elektronikus Boltban vásárolt áru szállítása céljából a Szállítóhoz való eljuttatásától kezdve a Szállító felel az árun bekövetkezett károkért.
 • A Vevő köteles az áru Szállításból történő átvételekor ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét. Ha a Vevő a megvásárolt áru Szállítótól történő átvételekor sérülést észlel a csomagolóanyagon, amelybe a vásárolt árut becsomagolták, a Vevő jogosult az árut nem átvenni, és a Szállítóval jegyzőkönyvet felvenni a szállítás során keletkezett hibákról. az árut a Szállítónak visszaküldeni az Eladónak. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a sérült árut az Eladónak történő kiszállítással, az Eladónak azonos típusú, minőségű és mennyiségű árut megküldve, indokolatlan késedelem nélkül új árura cseréli.
 • Abban az esetben, ha a Vevő az árut az áru csomagolóanyagának nyilvánvaló sérülése ellenére veszi át a Szállítótól, az Eladó jogosult az árura vonatkozó későbbi reklamációt elutasítani.
 • A Vevő az áru Szállításból történő átvételét követően köteles ellenőrizni, hogy az Elektronikus Áruházban vásárolt áru hibás-e. Abban az esetben, ha a Vevő megállapítja, hogy az áru sérült (a csomagolóanyag sérülése nélkül), vagy a küldemény nem tartalmazza az összes, a Vevő által vásárolt árut, vagy az áru egyéb lényeges hibája van, a Vevő köteles eljárni (a ) az ÁSZF 11. pontjában foglaltak szerint, ha a Vevő a Fogyasztóvédelmi törvény alapján fogyasztó, vagy (b ) az ÁSZF 12. pontjában foglaltak szerint, ha a Vevő a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti vállalkozó.
 1. TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE ÉS A KÁROKÉRT FELELŐSSÉG ÁTRUHÁZÁSA
 • A fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő vásárló az áru átvételekor szerzi meg az Elektronikus kereskedelemben vásárolt áru tulajdonjogát.
 • A Kereskedelmi Szabályzat szerint vállalkozó Vásárló nem szerez tulajdonjogot az Elektronikus kereskedelemben vásárolt árukra mindaddig, amíg az áru teljes árát ki nem fizette.
 • Az áruk sérüléséért való felelősség akkor száll át a Vevőre, amikor ( a ) az árut átveszi a Szállítótól vagy az Eladó által meghatalmazott személytől az Áruházban, vagy ( b ) amikor a Vevő rendelkezhetett az áruval.
 1. TERMÉKRE VONATKOZÓ HIBAFELELŐSSÉG ÉS FOGYASZTÓKNAK
 • Az ÁSZF jelen 11. pontjában foglaltak kizárólag az Eladó és a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő között adásvételi szerződés megkötésével létrejött jogviszonyokra vonatkoznak, amelyekre a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény irányadó. és a fogyasztóvédelmi törvény.
 • Az Eladó felel a Vevő által az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk azon hibáiért, amelyek az ÁSZF 11.3 pontja szerinti jótállási idő alatt a megvásárolt árut a Vevő általi átvételt követően mutatják (hiba). Az eladó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek miatt az áru ára csökkent. Az Eladó azonban köteles gondoskodni arról, hogy a Vevőnek lehetősége legyen a Megrendelés teljesítése során tudomást szerezni az áru hibáiról. Az ÁSZF jelen 11. pontja értelmében az áru hibás, ha a Vevő általi átvétel időpontjában nem rendelkezik a szokásos tulajdonságokkal, minőséggel és az áru jellegének megfelelően nem használható. Hibásnak minősül az is, ha az Elektronikus kereskedelemben vásárolt áruk olyan tulajdonsága nem létezik, amelyet ezen áruk típusára és korára tekintettel általában feltételeznek, és amelynek következtében az áru használhatósága jelentősen megnő. csökkent. Az E-shopban vásárolt áru nem tekinthető hibásnak (ha hibás), ha az áru fajtája tekintetében megalapozottan feltételezhető, hogy az áru tulajdonságai a garanciális időszak alatt nem tarthatók meg.
 • Az E-shopban vásárolt árukra a jótállási idő huszonnégy hónap. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az árut a Vevő átvette.
 • A Vevő a vásárlás igazolásaként jótállási jegyként szolgál, amely a Vevő által a Vételár fizetésének és az áru kiszállításának módjától függően ( a ) számla vagy ( b ) készpénzes fizetés átvételét igazoló bizonylat lesz. . Ez azonban nem érinti a Vevő azon jogát, hogy az Eladótól jótállási jegy formájában írásban jótállást kérjen.
 • Az Eladó nem vállal felelősséget az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk azon hibáiért, amelyek az árun jelentkeznek, vagy a jótállási idő lejárta után keletkeznek.
 • A Vevő köteles az Elektronikus Áruházban vásárolt árut az Eladó által az áruhoz kapcsolódó Dokumentumokban meghatározott módon felhasználni és megsemmisíteni. Az Eladó nem vállal felelősséget az E-shopban vásárolt áruk olyan hibáiért, amelyek ( a ) az árunak az általa meghatározott beszerelési és/vagy árukezelési módokkal ellentétes beszereléséből és/vagy kezeléséből erednek. az Eladó az árudokumentumokban, vagy ( b ) az áruval való visszaélés, / vagy az e-shopban vásárolt áruk nem megfelelő karbantartása.
 • A reklamáció feltételeire (az áru hibáira vonatkozó felelősségi igények) a www.sinksandtaps.sk oldalon közzétett reklamációs eljárás rendelkezései az irányadók. Az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk hibáiért való felelősségéből eredő jogok, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, elévülnek, ha azt a jótállási idő alatt nem a Reklamációs Eljárásban meghatározott módon gyakorolták.
 • A Vevő felelősséggel tartozik az e-shopban vásárolt áruk olyan kezeléséből eredő áru értékcsökkenéséért, amely meghaladja az áru tulajdonságainak, funkcionalitásának, minőségének megállapításához szükséges kezelést, vagy ellentétes a módszerekkel. az áruk beszereléséről, kezeléséről, használatáról és karbantartásáról.
 1. FELELŐSSÉG A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL VÁSÁROLT ÁRUK HIBAÉRT
 • Az ÁSZF jelen 12. pontjában foglaltak kizárólag az Eladó és a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti vállalkozónak minősülő Vevő között Adásvételi Szerződés megkötésével létrejött jogviszonyokra vonatkoznak, amelyekre a Kereskedelmi Törvénykönyv harmadik része rendelkezései irányadóak. .
 • Az Eladó felel a Vevő által az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk azon hibáiért, amelyek(ek) a megvásárolt árut a Vevő általi átvételt követően mutatják (hiba). Az eladó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek miatt az áru ára csökkent. Az Eladó azonban köteles gondoskodni arról, hogy a Vevőnek lehetősége legyen a Megrendelés teljesítése során tudomást szerezni az áru hibáiról. Az Eladó nem vállal felelősséget az áru olyan hibáiért sem, amelyek fennállásáról a Megrendelés teljesítése során a Vevőt az Eladó értesítette. Az ÁSZF jelen 12. pontja alkalmazásában az áru hibás, ha azt mennyiségben, minőségben és kivitelezésben nem az adásvételi szerződésben foglaltak szerint szállították át a Vevő részére, vagy ha az árut a Vevő részére a vásárolttól eltérően szállították át. az Elektronikus Bolt.
 • A hibás áru szállítása az adásvételi szerződés lényeges megszegését jelenti. 345. §. A Vevő köteles az áru hibáit az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül közölni, miután (a ) A vevő megállapította, hogy az áru hibás; (b ) A vevőnek a szakmai gondosság gyakorlása során az áru hibáit az áruellenőrzés során kellett volna megállapítania, amelyet az ÁSZF 9.4. pontja szerint köteles elvégezni; (c ) a hiba kellő gondossággal később, de legkésőbb az ÁSZF 12.5. pontja szerinti jótállási idő lejártáig felfedezhető a tartalmi hiányosságok írásbeli megküldésével, amelyben a Vevő a hibákat ismerteti (továbbiakban a továbbiakban „Hibaértesítés ).
 • Az eladó a par. A Kereskedelmi Törvénykönyv 428. §-a azt a kötelezettséget vállalja, hogy az Elektronikus Áruházban vásárolt áru az ÁSZF 12.5 pontja szerinti jótállási idő alatt a szokásos rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz, vagy a vásárolt áru típusától függően a szokásos tulajdonságait megtartja. az Elektronikus Áruház.
 • Az Elektronikus Áruházban vásárolt árukra vonatkozó jótállási idő tizenkét hónapig tart. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az árut a Vevő átvette.
 • A Vevő az Elektronikus Áruházban vásárolt áru hibáira vonatkozó igényét az Áruhiba bejelentésben köteles feltüntetni, míg a Vevő jogosult követelni (a ) hibák kijavítása hibás áruk csereáru szállításával vagy hiányzó áruk szállításával; (b ) a hibák kijavítása az áru javításával, ha a hibák javíthatók; vagy (c ) elállni az adásvételi szerződéstől. A Vevő az áruhiba-bejelentéssel együtt köteles a megvásárolt árut az Eladónak megküldeni, kivéve, ha a Vevő az áruhiány alkalmazási körében kizárólag a hiányzó áru szállítását kéri. Az áru és a vásárolt áru hibáiról szóló értesítés elküldésével kapcsolatos költségek teljes egészében a Vevőt terhelik.
 • A Vevőnek az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk hibáira vonatkozó, az Áruhibákról szóló közleményben megjelölt igényét az Eladó hozzájárulása nélkül nem módosíthatja.
 • Az Eladó köteles az Áruhibabejelentés megküldésének indokoltságát elbírálni, valamint a vásárolt áru, valamint az áruhibabejelentéssel együtt a részére szállított áru hibáit szakszerű gondossággal megvizsgálni. Abban az esetben, ha az Eladó a vásárolt árunak a Vevő által leírt hibáit azok ellenőrzését követően indokoltnak ítéli meg, a Vevő pedig az áru hiányosságaira vonatkozó igényérvényesítés során (a ) követelheti a hibák kijavítását hibás áruk csereáru szállításával vagy hiányzó áruk szállításával; vagy (b ) követelni a hiányosságok elhárítását az áru javításával, ha a hibák javíthatók, Az Eladó az áru hibáit az áruhiányról szóló értesítés kézbesítésétől számított legkésőbb tizenöt naptári napon belül a Vevő által az áruhiányról szóló közleményben választott módon megszünteti .
 • Ha az Eladó az áru hibáinak az ÁSZF 12.8 pontja szerinti határidőn belüli elhárítása során azt tapasztalja, hogy (a ) a csereáru vagy a hiányzó áru szállítása nem lehetséges; vagyb ) az áru hibái helyrehozhatatlanok, vagy az áru kijavításával aránytalan költségek merülnének fel, köteles a hiba elhárításának lehetetlenségéről a Vevőt írásban értesíteni, ha a hiba elhárításának lehetetlensége. áruk (a továbbiakban: „Értesítés az áru hibáinak elhárításának lehetetlenségéről ‘).
 • Az áru hibáinak elhárítására való képtelenségről szóló értesítés kézhezvételét követően a Vevő jogosult (a ) kedvezményt kérni a Vételárból, ha csereáru kiszállítása vagy hiányzó áru szállítása nem lehetséges, de a Vevő jogosult a Vevőnek át nem szállított áru áráig kedvezményt kérni; vagy (b ) az ÁSZF 15.2 pontja alapján elállni az adásvételi szerződéstől, ha az áru hibái helyrehozhatatlanok, vagy az áru kijavításával aránytalan költséggel járna.
 • Az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk hibáinak elhárításával kapcsolatos költségek teljes egészében az Eladót terhelik, kivéve az Áruhiba-értesítés küldésével és az ÁSZF 12.6 pontja szerinti áru elküldésével járó költségeket.
 • Az Eladó nem vállal felelősséget az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk azon hibáiért, amelyek az árun jelentkeznek, vagy a jótállási idő lejárta után keletkeznek.
 • A Vevő köteles az Elektronikus Áruházban vásárolt árut az Eladó által az áruhoz kapcsolódó Dokumentumokban meghatározott módon felhasználni és megsemmisíteni. Az Eladó nem vállal felelősséget az E-shopban vásárolt áruk olyan hibáiért, amelyek ( a ) az árunak az általa meghatározott beszerelési és/vagy árukezelési módokkal ellentétes beszereléséből és/vagy kezeléséből erednek. az Eladó az árudokumentumokban, vagy ( b ) az áruval való visszaélés, / vagy az e-shopban vásárolt áruk nem megfelelő karbantartása.
 • A Vevő felelősséggel tartozik az e-shopban vásárolt áruk olyan kezeléséből eredő áru értékcsökkenéséért, amely meghaladja az áru tulajdonságainak, funkcionalitásának, minőségének megállapításához szükséges kezelést, vagy ellentétes a módszerekkel. az áruk beszereléséről, kezeléséről, használatáról és karbantartásáról.
 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
 • Az adásvételi szerződés megszűnik ( a ) az Eladó és a Vevő közötti írásbeli megállapodással; ( b ) az adásvételi szerződéstől a Vevő által az ÁSZF 14. pontja vagy az ÁSZF 15. pontja alapján történő elállás; és ( c ) az adásvételi szerződéstől való elállás az eladó részéről;
 • A Szerződés Eladó és Vevő megállapodással történő felmondása esetén az adásvételi szerződés az írásbeli megállapodásban meghatározott időpontban szűnik meg. Az adásvételi szerződés felmondásáról szóló megállapodásban az Eladó és a Vevő az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséből, vagy azok másik szerződő fél általi megszegéséből eredő kölcsönös követeléseit az adásvételi szerződés megszűnésének napjával kiigazítják. .
 • Az adásvételi szerződésnek az Eladó vagy a Vevő általi elállás formájában történő felmondása esetén az adásvételi szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az egyik fél az adásvételi szerződéstől való írásbeli elállását kézbesíti annak a félnek, akinek az adásvételi szerződéstől elállt. az adásvételi szerződés címzettje. Az adásvételi szerződéstől való elállás az adásvételi szerződést ex tunc hatállyal (kezdettől) megszünteti, és a szerződő felek kötelesek a kölcsönösen nyújtott szolgáltatásokat tizennégy naptári napon belül visszaszolgáltatni. A Vevő így az Elektronikus Áruházban vásárolt árut köteles visszaküldeni az Eladónak az előző mondatban meghatározott határidőn belül, az Eladó pedig ugyanezen határidőn belül köteles visszaküldeni a Vevő bankszámlaszámán feltüntetett Bankszámlaszámot. .
 1. A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS VISSZAVONÁSA VEVŐK – FOGYASZTÓK SZÁMÁRA
 • A Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő az ÁSZF jelen 14. pontjában foglaltak szerint jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.
 • A Vevő az ÁSZF 8.7. pontja szerint az áru átvételétől számított tizennégy napon belül jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni, ha az árut és az áruhoz kapcsolódó dokumentumokat a Vevő részére kézbesítették. Abban az esetben, ha az áruhoz kapcsolódó dokumentumokat utólag kézbesítették a Vevőnek, az adásvételi szerződéstől való elállás tizennégy napos határideje az áruval kapcsolatos iratok Vevő részére történő kézbesítésétől kezdődik. Ha az áru átvételének napjától számított tizenkét naptári hónapon belül az ÁSZF 8.7. pontja szerint az áruhoz kapcsolódó dokumentumokat nem kézbesítették a Vevőnek, az adásvételi szerződéstől való elállás határideje az ÁSZF 8.7. pontja szerinti tizenkét hónap és tizennégy nap elteltével jár le. az ÁSZF 8.7. pontja szerinti áru átvételének időpontja.
 • Az ÁSZF 14.2 pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az Eladónak megküldött adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napjáig kitöltötték. az ÁSZF 14.2.
 • Az ÁSZF 14.2 pontjában foglaltakon túlmenően a Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, ha (a ) Eladó megszegi az ÁSZF 8.3 pontjából eredő kötelezettségét, és az árut a meghatározott határidőn belül nem küldi ki a Vevő részére; (b ) az Elektronikus Áruházban vásárolt áru hibás, melynek következtében az áru használhatatlan, és a Vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a reklamációs eljárás szerint; (c ) A Vevő az ÁSZF 8.5. pontja alapján megszerzi az adásvételi szerződéstől való elállás jogát; vagy (d ) A Vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a reklamációs eljárás szerint.
 • A Vevő az adásvételi szerződéstől az ÁSZF 14.2 pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az áruhoz kapcsolódó Dokumentumok részét képező, kitöltött adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozattal eláll, ill.
 • Az Eladó köteles a Tartós Fuvarozón megerősíteni a Vevő felé ( a ) az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozat vagy ( b ) a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállási szándékát az ÁSZF 14.4. pontja szerint.
 • Az Eladó a rajta feltüntetett bankszámlaszámot a Vételárral és a Vevő által az ÁSZF 6. pontja alapján fizetett minden különdíjjal együtt visszaküldi a Vevőnek. Az Eladó azonban nem köteles a Vevő által fizetett Különdíjakat visszatéríteni, ha a Vevő az E-shopban vásárolt áruk Eladó általi legolcsóbb kézbesítési módjától eltérő szállítási módot választott (kivéve az áru személyes átvételét az Áruházban) , a Vevő által a Megrendelésben választott módon történő áruszállítás költsége és az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk Eladó által kínált legolcsóbb módon történő kiszállítási költsége közötti különbözet mértékéig.
 • Az adásvételi szerződéstől való Vevő általi elállás esetén a Vevő kizárólag az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit viseli.
 1. ELÁLLÁS AZ VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSBŐL VEVŐKNEK – VÁLLALKOZÓKNAK
 • Az adásvételi szerződéstől a Kereskedelmi Törvénykönyv szerint vállalkozó Vásárló az ÁSZF jelen 15. pontjában foglaltak szerint jogosult elállni.
 • A Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől az Eladóhoz intézett írásbeli elállásával elállni, ha (a ) Eladó megszegi az ÁSZF 8.3 pontjából eredő kötelezettségét, és az árut a meghatározott határidőn belül nem küldi ki a Vevő részére; (b ) az Elektronikus Áruházban vásárolt áru hibás, és a Vevő jogosult a 12.6 pont szerint eljárni. c) ÁSZF; vagy ( c ) az Eladó az Áru elhárításának lehetetlenségéről szóló értesítésben értesítette a Vevőt, hogy az Áru hibái helyrehozhatatlanok, vagy az áru javításával kapcsolatban aránytalan költségekkel járnának.
 • Az adásvételi szerződéstől a Vevő általi elállás esetén a Vevőt terheli az Elektronikus Áruházban vásárolt áruk szállításának teljes költsége, valamint az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költsége. A bankszámlaszámon feltüntetett vételár kizárólag a Vevő részére kerül visszaküldésre.
 1. AZ ÁRUK VISSZATÉRÉSE A VEVŐNEK
 • A Vevő az Elektronikus Áruházban vásárolt árut visszaküldi az Eladónak ( a ) reklamációja céljából a reklamációs eljárásnak megfelelően; ( b ) az ÁSZF 12.6 pontja szerinti áru hibáinak elhárítása céljából; vagy ( c ) az adásvételi szerződéstől a Vevő által az ÁSZF 14. pontja vagy az ÁSZF 15. pontja alapján történő elállás esetén.
 • A Vevő köteles az E-shopban vásárolt árut az Eladónak történő elküldés előtt becsomagolni, és az árut sérülés ellen biztosítani úgy, hogy az áru ne okozzon a Vevő által a reklamációs űrlapon vagy az Értesítőben feltüntetett hibáktól eltérő hibát. Hibák.
 • Az Eladó nem vállal felelősséget azokért az áruhibákért, amelyek az árun a Vevő ÁSZF 16.2. pontja szerinti kötelezettségeinek megszegéséből erednek. Az áru hibájának az előző mondat szerint azokat a hibákat kell tekinteni, amelyek az áru Eladó részére történő átadását követően mutatkoznak meg, és amelyek nem kerülnek feltüntetésre a reklamációs űrlapon, illetve az áruhiba miatti közleményben.
 • Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja azon áru átvételét, amelyet a Vevő az ÁSZF 16.1. pontja szerint visszaküldés céljából az Eladónak küldött, amennyiben az árut az Eladónak utánvéttel küldte meg.
 • A Vevő az ÁSZF 16.2 pontja szerinti kötelezettségeinek megszegéséből eredően az árun keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik.
 1. ELÁLLÁS AZ ELADÓ VÉTELI SZERZŐDÉSÉBŐL
 • Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől a Vevőnek címzett írásbeli elállással elállni, ha ( a ) a Vevő a 7.2. pont szerinti fizetési módot választotta. a) a písm. b) ÁSZF, és nem fizette ki az áru teljes árát a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott határidőn belül; (b ) A Vevő az árut az általa vásárolt áru első kézbesítésének napjától számított tizennégy naptári napon belül nem veszi át; (c ) Az Eladó az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit a tőle származó okból, vagy az Eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését kizáró vagy jelentős mértékben akadályozó tények bekövetkezte miatt nem tudja teljesíteni, és amelyek nem voltak előre láthatók. még professzionális gondozás mellett is előre; vagy (d ) A Vevő az ÁSZF 8.5. pontja alapján nem állt el az adásvételi szerződéstől, és az Eladó harminc naptári napot követően további hét naptári napon belül sem tudja az Elektronikus Áruházban vásárolt Árut a Vevő részére kiszállítani. a Megrendelés visszaigazolásának elküldésének napjától.
 1. MAGÁNÉLET
 • Az Eladó a Vevő személyes adatait olyan mértékben kezeli, ameddig azokat az Eladó a jelen ÁSZF szerint a személyes adatok védelméről szóló törvényben és a rendeletben foglaltaknak megfelelően rendelkezésére bocsátotta.
 • Az Eladó a Vevő személyes adatait az Eladó információs rendszerében a Személyes adatok védelmére és a sütikre vonatkozó elveknek megfelelően kezeli.
 1. FELÜGYELETI ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK
 • A fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő védelmét felügyelő hatóság a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság Besztercebányai Régió Felügyelősége , székhelye: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Szlovák Köztársaság.
 1. ALTERNATÍV VITÁS RENDEZÉS
 • Az alternatív vitarendezés olyan fogyasztói szerződésből eredő vagy ahhoz kapcsolódó vitarendezési eljárás, amelyben a fogyasztó a vitában félként jár el alternatív vitarendezést benyújtó alternatív vitarendezésről szóló törvény rendelkezései szerint, amelynek célja a békés egyezség elérése. egyezség a felek között.vita. Az alternatív vitarendezésről szóló törvény rendelkezései csak az Eladó és a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő között létrejött adásvételi szerződéssel létrejött jogviszonyokra alkalmazhatók.
 • Az alternatív vitarendezési testületek listája nyilvánosan elérhető a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján ( https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam -subjektov-alternativneho-riesenia- fogyasztói viták-1 ).
 • A Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevőnek joga van jogorvoslatért az Eladóhoz fordulni, ha (a ) nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy (b ) úgy ítéli meg, hogy az Eladó az Eladó e-mail kézbesítési címére vagy az Eladó ÁSZF 21.1 pontjában meghatározott levelezési címére küldött, Tartós adathordozón rögzített írásbeli értesítés formájában jogait megsértette.
 • A Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevőnek jogában áll AVR-t kezdeményezni az AVR-szervezethez, ha az Eladó olyan jogorvoslatot kér, amellyel a Vevő a 20.3. pont szerint hozzá fordult. Alternatív vitarendezési törvény alapján nem válaszolt, vagy a kérelem Eladó címére történő megküldésétől számított harminc naptári napon belül nem válaszolt.
 • Ha az összes feltárt tény és a vitában érintett felek alapos mérlegelése után egyértelmű, hogy a vitában részt vevő felek, amelyek az Eladó és a Vevő, akik a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülnek, és aki beadványt nyújtott be. Az Eladóval szembeni alternatív vitarendezésre, a vitarendezésben érdekelt, az ADR szervezet vitarendezési megállapodás tervezetet készít.
 • Ha a vitában részt vevő felek nem egyeznek meg, és az ADR-szervezet az ADR-ben megállapított tények alapján megalapozottan azt a következtetést vonja le, hogy az Eladó megsértette a Vevőnek a vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti jogait, megszünteti az ADR-t. nem kötelező erejű indokolással ellátott vélemény kibocsátásával vitatni.
 • szerinti megállapodás megkötésének ( a ) napján szűnik meg az alternatív vitarendezés. törvény 17. §-a az alternatív vitarendezésről; b ) indokolással ellátott vélemény kibocsátása a törvény 18. §-a az alternatív vitarendezésről; ( c ) bekezdése szerinti javaslat elhalasztása. törvény 19. §-a az alternatív vitarendezésről; ( d ) a Vevő halála vagy halottá nyilvánítása; ( e ) az Eladó jogutód nélküli megszűnése; és ( f ) az alternatív vitarendezési szervezet törlése a listáról az alternatív vitarendezésről szóló törvénynek megfelelően.
 • A fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vevő alternatív vitarendezési jogának gyakorlása nem érinti az ilyen Vásárlónak azt a lehetőségét, hogy az alternatív vitarendezésről szóló törvény értelmében az illetékes bíróság előtt gyakorolja jogát. .
 1. AZ ELADÓ ELÉRHETŐSÉGEI
 • Az Eladóval való kapcsolatfelvétel, a jelen ÁSZF és egyéb általánosan kötelező érvényű jogszabályok rendelkezéseiből fakadó jogok gyakorlása, valamint az E-shopban megjelent árukkal kapcsolatos tájékoztatás céljából a Jelentkező, illetve a Vevő jogosult lépjen kapcsolatba az eladóval a (a ) Levelezési cím: Malokrasňanská 10161/10 831 54 Bratislava – mestská časť Rača; (b) e-mail kézbesítési cím: milan@sinksandtaps.sk .
 1. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
 • Az eladó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú megváltoztatására.
 • Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válik, ez a tény az ÁSZF és az adásvételi szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ilyen esetben az ÁSZF érvénytelen rendelkezése helyett a Szlovák Köztársaság vonatkozó általános érvényű jogszabályainak azon rendelkezései alkalmazandók, amelyek céljukat tekintve a legközelebb állnak az ÁSZF érvénytelen rendelkezéséhez.
 • A jelen ÁSZF által kifejezetten nem szabályozott kérdésekre és helyzetekre a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, a Fogyasztóvédelmi Törvény, az áruk értékesítéséről szóló fogyasztóvédelmi törvény és a kereskedelmi törvénykönyv az irányadók.
 • Az ÁSZF azon a napon lép hatályba, amikor az ÁSZF az E-Commerce weboldalon megjelenik. Az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződés megkötésével létrejött jogviszonyra a Megrendelés Eladó részére történő megküldésének időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Pozsonyban, 2021.11.1

Bevásárlókosár (0)

Kosár